Bewaking

 • Bedrijfsbewaking
 • Consortiumbewaking
 • Goederenbewaking
 • Hondenbewaking
 • Receptie/onthaal
 • Mobiele bewaking
 • Parkingbeheer
 • Werfbewaking
 • Woningbewaking

Bescherming

 • Personenbescherming:
 • Uw naasten en uzelf
 • Uw klanten en gasten
 • Persoonlijkheden en hoogwaardigheidsbekleders

Toezicht

Overige

 • Veiligheidscoördinatie
 • Evenementencoördinatie
 • Operationele diensten (toiletdames, hostessen, parkingwachters, chauffeurs , …)
 • Aanverwante diensten (shuttles, eventsupport, verhuur materiaal, …)